СТАНЬ VIP
«Жоховурд»: Минтерруправления заключило с возглавляемой братом Алена Симоняна компанией контракты на 4,7 млрд драмов4 суперпродукта для сильного и здорового сердцаВ Армении пятерым гражданам предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков на $3,9 млн. и отмывании денегЗахарова считает, что США спросят с Армении за каждый вложенный и обещанный центАрмения не имеет территориальных притязаний и готова подписать мирный договор с Азербайджаном - РубинянПрямые рейсы Оренбург-Ереван будут возобновлены после почти годового перерыва

Аварайрская битва

Аварайрская битва

Сообщение Meriko » 31 мар 2009, 23:59

Аварайрская битва


Аварайрская битва (арм. Ավարայրի ճակատամարտ)) ((26 мая 451)) — одна из самых великих битв в истории Армении. 66 тысяч армян под предводительством Вардана Мамиконяна встретились на Аварайрском поле с 200-тысячной персидской армией Сасанидов. Армяне проиграли битву, но смогли отстоять то, за что они бились — право остаться христианами. Через несколько десятилетий после битвы армяне вернули себе полную религиозную свободу.

Ավարայրի ճակատամարտ (451 թ), տեղի է ունեցել Ավարայր գյուղի մոտ մայիսի 26-ին, ապստամբ հայկական ուժերի և պարսկական բանակի միջև։ Ավարայրի ճակատամարտը Սասանյան Պարսկաստանի դեմ հայ ժողովրդի ազգային–ազատագրական պայքարի բարձրակետն էր։ 451–ի գարնանը պարսկական բանակը Փայտակարանից շարժվելով, սահմանամերձ Հեր–Զարևանդ գավառով մտնում է Մարզպանական Հայաստան։ Պարսկական զորքերի խնդիրն էր՝ ճնշել հայերի ապստամբությունը, գրավել նրանց ռազմաքաղաքական կենտրոն Արտաշատը։ Ապստամբության առաջնորդ Վարդան Մամիկոնյանը հայկական կանոնավոր ուժերը վաղօրոք կենտրոնացրել էր Արտազ գավառի հարավում։ Մայիսի 25-ին հայկական բանակը մոտենում է հակառակորդի ամրացված ճամբարին և կանգ առնում գետի ձախ աձին։ Մայիսի 26-ին շաբաթ առավոտյան Ավարայրի դաշտում հակառակորդներն ընդունում են մարտական դրություն։ Ճակատամարտը սկսում է նետաձգությամբ, նիզականետությամբ և փոխադարձ գրոհով։ Հասնելով գետին՝ պարսիկները կանգ են առնում, իսկ հայերը անցնում այն և ամբողջ ճակատով մարտի բռնվում։ Հայերի ճնշմամբ թշնամու բանակի ձախ թևն ու կենտրոնը նահանջում են։ Վարդան Մամիկոնյանը պահեստազորի մի մասը նետում է կենտրոն՝ այնտեղ ճնշումը ուժեղացնելու համար, մնացած մասով օգնության է շտապում ձախ թևին և ետ շպրտում թշնամուն։ Բայց հակառակորդի պահեստազորը՝ վերադասավորվելով, շրջապատում են իրենց թիկունքը թափանցած հայկական հեծելագնդին։ Անհավասար մարտում հերոսաբար զոհվում է նաև Վարդան Մամիկոնյանը։ Ճակատամարտը շարունակվում է մինչև օրվա վերջը։ Հայկական զորքերը երեկոյան քաշվում են Տղմուտի ձախ ափը և նահանջում երկրի խորքը՝ պայքարը շարունակելու նպատակով։ Ճակատամարտում հայերից սպանվում է 1036, իսկ պարսիկներից՝ ավելի քան 3500 մարդ։ Ավարայրի ճակատամարտը կանխորոշեց հայ ժողովրդի պայքարի ելքը։ Պարսկական արքունիքը ստիպված եղավ Մարզպանական Հայաստանից շուտով ետ կանչել իր զորքերին, հրաժարվել հավատափոխության միջոցով հայերին ձուլելու ծրագրից և ճանաչել նրանց ներքին ինքնավարությունը։

Ավարայրի ճակատամարտը իր գեղարվեստական արտացոլումն է գտել Դերենիկ Դեմիրճյանի «Վարդանանք» պատմավեպում։


Содержание

Никогда не отказывайся от своей мечты... "Когда чего-нибудь очень сильно захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось.
Аватара пользователя
Meriko (Автор темы)
Ночь
Ночь

Аварайрская битва

Сообщение Meriko » 01 апр 2009, 00:02

Увеличить


Увеличить


Армения в середине V века
После падения царской династии Аршакуни в 428г. Армения не являлась независимым государством. Ее западная (меньшая) часть входила в состав Восточной Римской империи (Византии), а восточная часть – в состав персидского государства Сасанидов. Византийская часть Армении управлялась куропалатом (губернатором), обычно армянином по происхождению, имевшим ограниченную власть. Персидская часть управлялась марзпаном (правителем). Марзпан обладал верховной властью: он мог даже выносить смертные приговоры, но не мог нарушать вековые привилегии армянских нахараров (князей), каждый из которых был полунезависимым правителем в собственном княжестве и имел собственную небольшую армию.

Первоначально персы предоставили Армении значительную автономию. Должности марзпана, спарапета (главнокомандующего) и азарапета (ведавшего экономикой) оставались в руках армян. «Великим судьей» в стране был армянский католикос (глава христианской церкви), сборщиками налогов были армяне. Страна переживала культурный подъем, связанный с деятельностью просветителя и изобретателя армянского алфавита Месропа Маштоца и его учеников. Строились церкви и школы, распространялась
Никогда не отказывайся от своей мечты... "Когда чего-нибудь очень сильно захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось.
Аватара пользователя
Meriko (Автор темы)
Ночь
Ночь

Аварайрская битва

Сообщение Meriko » 01 апр 2009, 00:06

Политика Йездигерда II

В 438г. персидским царем стал Йездигерд II. К 447г. ему удалось нормализовать отношения с историческим врагом – Византией и после многолетней войны победить кочевников – кушанов. Упрочив свое положение, Йездигерд II решил ужесточить политику в отношении Армении. Вероятно, этим царь хотел:

добиться большего внутреннего единства своей державы;
ликвидировать возможную «пятую колонну» в случае войны с Византией, ведь христиане-армяне были для христиан-византийцев потенциальными союзниками;
продвинуть официальную персидскую религию того времени (зороастризм), которую он считал единственно верной.
В Армению был направлен представитель царского двора Деншапух, который провел перепись населения, обложил народ тяжелыми налогами, отнял у армян должности великого судьи и азарапета и отдал их персам. Более того, верховный визирь персов издал эдикт, которым потребовал от армян отказаться от христианства и перейти в зороастризм.

В ответ на это в 449г. в Арташате собрался собор высшего духовенства и знати, который отверг требования персов. Армянский историк Егише приводит ответ армян персидскому царю: «… Если ты оставишь нам нашу веру, то здесь, на земле, не будет у нас другого повелителя, кроме тебя; а на небе – другого бога, кроме Иисуса Христа; так как нет другого бога, кроме него. Но если ты потребуешь от нас отречься от веры, то вот они мы: пытай нас, делай с нами что хочешь… мы умрем как мученики, и Он (бог) сделает нас бессмертными…»

Этот ответ крайне разочаровал Йездигерда II. Он вызвал наиболее знатных нахараров Армении, в том числе марзпана Васака Сюни и спарапета Вардана Мамиконяна в свою столицу Ктесифон. Там, вопреки традиции, царь не удостоил гостей торжественным приемом и потребовал от армян на рассвете с восходом солнца упасть на колени, приветствуя «великолепное светило» (почитание солнца и огня является важным элементом зороастризма). Армяне подчинились этому требованию ради спасения жизней собственных и своих семей. Йездигерд II остался очень доволен, назвал армянских вождей «моими любимыми друзьями» и отправил их обратно с подарками и 700 магами (жрецами зороастризма), чтобы обратить в зороастризм и весь армянский народ.

Егише пишет (вероятно, преувеличивая), в чем состояла задача магов: «запечатать входы в церкви; доставить в царскую казну все святые символы и сосуды; запретить обучение народа священниками; обучать народ верованиям магов; заставить монахов и монахинь носить светскую одежду; отменить законы о браке и разрешить многоженство, отцам – жениться на дочерях, братьям – на сестрах, дедам – на внучках; не осквернять огонь мусором и коровьим навозом; запретить убийство некоторых животных, но истреблять рептилий и червей; заставить народ мыть руки в коровьей моче, чтобы не загрязнять воду…»
Никогда не отказывайся от своей мечты... "Когда чего-нибудь очень сильно захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось.
Аватара пользователя
Meriko (Автор темы)
Ночь
Ночь

Аварайрская битва

Сообщение Meriko » 01 апр 2009, 00:08

Начало войны

Армянский народ, полтора века назад принявший христианство, отнюдь не горел желанием принимать новые порядки. Летом 449г. начались восстания крестьян, которые изгоняли магов. Нахарары сначала притихли: некоторые, по корыстным соображениям или по своим убеждениям не считали нужным идти на конфронтацию с персами; другие испытывали стыд за свое отречение в Ктесифоне. Но к весне 450г. восстание охватило всю персидскую Армению. Вардан Мамиконян, отбывший было со своей семьей в византийскую Армению, где он хотел мирно доживать свои дни, был призван соотечественниками обратно и встал во главе восстания. Васак Сюни также присоединился к восставшим. Война началась успешно для армянской стороны: армянские войска одержали ряд побед. Повстанцы отправили посланников к византийскому императору, но тот, занятый отражением угрозы со стороны гуннов под предводительством Аттилы, не смог оказать им никакой помощи. Народы Кавказа, на поддержку которых рассчитывали восставшие, также не пришли на помощь.

В этих условиях Васак Сюни, командовавший одной из трех повстанческих армий, открыто перешел на сторону персов. В стране началась гражданская война. Осенью 450г. повстанцы оттеснили войска Васака Сюни в труднодоступную горную местность. Мамиконян, надеясь прекратить кровопролитие, отправил послание Ездигерду II, предлагая подчинение в обмен на религиозную свободу для армян. Несмотря на благоприятный ответ Ездигерда II, война скоро вспыхнула вновь. Персидский царь послал в Армению огромную армию под командованием Мушкана Нисалавурта, к которой присоединился и Васак Сюни со своими сторонниками.
Никогда не отказывайся от своей мечты... "Когда чего-нибудь очень сильно захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось.
Аватара пользователя
Meriko (Автор темы)
Ночь
Ночь

Аварайрская битва

Сообщение Meriko » 01 апр 2009, 00:09

Битва

26 мая 451г. персидская и армянская армии встретились на Аварайрской равнине. В армянской армии было много невоенных людей: священников, крестьян, взявшихся за оружие. Большую часть армии составляла пехота: лучники, копьеносцы и меченосцы. Но главную боевую силу представляла легкая и тяжелая кавалерия, вся в боевых доспехах.

Персидская армия была гораздо больше армянской (до 300 000 человек против 66 000). Наиболее сильными ее частями был 10-тысячный конный отряд «бессмертных» под непосредственным командованием Мушкана Нисалавурта, а также отряд боевых слонов, на каждом из которых была железная башня, полная лучников.

В полдень началась битва. Армяне атаковали первыми и добились некоторого успеха, но персы, используя численное превосходство и боевых слонов, сумели перестроиться и окружить полк Вардана Мамиконяна. Упорная битва продолжалась весь день. Мамиконян и многие другие армянские генералы погибли. Вечером оставшиеся без предводителя, разрозненные армянские войска отступили.
Никогда не отказывайся от своей мечты... "Когда чего-нибудь очень сильно захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось.
Аватара пользователя
Meriko (Автор темы)
Ночь
Ночь

Аварайрская битва

Сообщение Meriko » 01 апр 2009, 00:10

После битвы

Несмотря на победу персов в битве, война была далеко не закончена. Армяне укрылись в труднодоступных горах и крепостях, перешли к партизанским действиям и отказывались сдаваться. Персидский командующий в своих донесениях царю отмечал, что все карательные действия приводят не к подчинению, а только к разорению страны, что противоречит учению зороастризма. Он также обвинил Васака Сюни в неспособности прекратить кровопролитие. Васак был отправлен в Ктесифон, где над ним состоялся суд. На суде выяснилась двурушническая политика Васака Сюни: обнаружились его письма к византийцам, князьям Грузии, Кавказской Албании и другим лицам с призывами помочь восстанию. Даже после Аварайрской битвы Васак предал многих князей: он выманивал их из укреплений, захватывал их владения себе, а самих казнил или арестовывал. Ездигерд II приговорил Васака к смерти; тот умер в заключении.

Воспользовавшись затруднениями персов в Армении, их вновь атаковали кочевники-кушаны и имели успех. Причиной поражения персов было ослабление армии, вызванное восстанием армян, но зороастрийские маги обвинили в поражении армянских священников. По их мнению, причиной поражения было то, что христиане потушили священные зороастрийские огни, тем самым оскорбив богов. Ездигерд II приказал казнить армянского католикоса и многих других священников. Тридцать пять армянских нахараров были сосланы на северо-восточные границы Персии воевать с кочевниками. Они смогли вернуться на родину только через 12 лет.

Ездигерд II, однако, не был счастлив: Армения была разорена, приток налогов и воинов оттуда резко сократился. В попытке исправить ситуацию он разрешил армянам исповедовать христианство, а тем, кто силой был вынужден перейти в зороастризм, разрешил вернуться в христианство.

В 460-х годах новый царь Персии Пероз вновь начинает политику преследования христианства. Произошло новое восстание, и в 484г. армяне и персы заключили Нварсакский договор, по которому Армения вновь получила полунезависимый статус с полной религиозной свободой.
Никогда не отказывайся от своей мечты... "Когда чего-нибудь очень сильно захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось.
Аватара пользователя
Meriko (Автор темы)
Ночь
Ночь

Аварайрская битва

Сообщение Meriko » 01 апр 2009, 00:28

Эсорва пес hишум ем, патмутянс усуцчуhин асум ер, дзез вор паhин, нуийниск книц зарднецнен hарцнен, ерб э техи унецел Аварайри чакатамартъ пити патасханек:
"451тваканин, маиси 26ин, Тхмут гети апин ,техи э унецел Аварайри чакатамартъ.
Чишт э hайеръ физикапес партвецин, байц hогепес hахтел еин"
Никогда не отказывайся от своей мечты... "Когда чего-нибудь очень сильно захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось.
Аватара пользователя
Meriko (Автор темы)
Ночь
Ночь

Аварайрская битва

Сообщение Sergio » 01 апр 2009, 08:56

Вообще-то, нельзя сказать, что армяне потерпели поражение, так как после битвы персы, чьи потери превышали армянские в три раза были сильно удручены и даже не помышляли о преследовании армян. И лишь подстрекательство Васака вынудила армию персов продолжить войну.

А в самой битве никто не добился своих целей. Ситуация была таковой, что персидский главнокомандющий боялся всерьез за свою жизнь в случае если царь узнает об итогах боя
Лучшая благодарность мне - ваше хорошее настроение :)
Sergio
Супермодератор
Супермодератор

Аварайрская битва

Сообщение Sergio » 01 апр 2009, 09:07

А последующие после войны годы: кушаны успешно отразили атаку персов и сами разоряри персидские области, благодаря хону Бэл. Он был персом. из царского рода. Но ему нравилось христианское учение и он, можно сказать, болел и переживал за христиан. Потому предупредил царя кушанов что персидское войско идет на них и что в нем царит разлад и хаос. Благодаря этому кушаны сумели подготовится и хорошенько потрепать персов
Лучшая благодарность мне - ваше хорошее настроение :)
Sergio
Супермодератор
СупермодераторВернуться в История