СТАНЬ VIP
Захарова считает, что США спросят с Армении за каждый вложенный и обещанный цент4 суперпродукта для сильного и здорового сердца«Жоховурд»: Минтерруправления заключило с возглавляемой братом Алена Симоняна компанией контракты на 4,7 млрд драмовАрмения не имеет территориальных притязаний и готова подписать мирный договор с Азербайджаном - РубинянВ Армении пятерым гражданам предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков на $3,9 млн. и отмывании денегПрямые рейсы Оренбург-Ереван будут возобновлены после почти годового перерыва

Նահապետ Քուչակ

В этом разделе запрещается писать русскими или латинскими буквами.
Այս բաժնում կարելի է գրել միայն հայերեն տառերով

Նահապետ Քուչակ

Сообщение Армине » 02 окт 2008, 14:22

Կենսագրություն

Նահապետ Քուչակ
XV դարի վերջ XVI դարի սկիզբ-1592

Текст:
Նահապետ Քուչակ, Նահապետ վարպետ աշըղ Քուչակ, Չիչակ, վանեցի կամ Վանլի Քոչակ [XV դ. վերջ կամ XVI դ. սկիզբ, հավանաբար գ. Խառակոնիս (Վանի նահանգում) — 1592, թաղվել է Խառակոնիսի Ս. Թեոդորոս եկեղեցու գերեզմանատանը], հայ առաջին աշուղ-երգիչներից: Նրա մասին եղած ժող. զրույցները և «Նահապետ վարպետ» կոչումը վկայում են, որ եղել է սիրված երգիչ և աշուղ: Նահապետ Քուչակի անունով գրավոր և բանավոր ավանդությամբ պահպանվել և առայժմ հայտնի են շուրջ մեկ տասնյակ կրոնական, բարոյախրատական և սիրային բովանդակությամբ աշուղական երգեր՝ հայերենով ու թուրքերենով, որոնցից յոթը՝ հայատառ թուրքերենով: 1880-ական թվականներից թյուրիմացաբար Նահապետ Քուչակին են վերագրվել նաև միջնադարյան հայրենները:
Ստեղծագործություններ
Այդ վերագրումն սկսվել է բանասեր Ա. Տևկանցի «Հայերգ» գրքից (1882) և հետագայում դարձել է գրական ավանդույթ, որին հետևել են նաև ուրիշ բանասեր-գրականագետներ: Թեև 1920-ական թթ. Մ. Աբեղյանը ապացուցեց այդ վերագրման անհիմն լինելը, բայց հետագայում ևս Ն. Ք. համարվել է միջնադարյան հայրենների հեղինակ, նրա անունով են հրատարակվել և բազմաթիվ լեզուներով թարգմանվել այդ երգերը: Այս իմաստով Ն. Ք. դարձել է պայմանական և հավաքական անուն, որով լայն շրջաններում հայտնի է հայ միշնադարյան քնարերգության այդ մեծ և հարուստ ժառանգությունը:


 • Նահապետ Քուչակ
  • Կենսագրություն
  • Էրնեկ ես անո´ր կու տամ
  • Քանի դու ինձի էիր
  • Ուր էիր, ուսկի՞ց եկար
  • Այս աստընվորիս վերայ
  • Աչերդ է ծովէն առած
  • Սո´ւտ է, որ կ´ասեն, եղբա´րք
  • Լուսի´ն, պարծենաս, ասես
  • Ի՞նչ անեմ, կամ ի՞նչ լինամ
  • Լուսինն ի սարէն փըրթաւ
  • Հընցեղ եմ ի քո սիրուդ
  • Ես ան հաւերուն էի
  • Ա´յ, գընա´, չի պիտիս դուն ինձ
  • Երբ որ ես պըզտիկ էի
  • Այդ քո ստեղծողիդ համար
  • Ես աչք ու դու լոյս, հոգի
  • Հանցգուն եմ ի քո սիրուդ
  • Կարմի´ր ճերմակ երես
  • Ի՞նչ անեմ, կամ ի՞նչ լինիմ
  • Իմ սիրտս ի քո վառ սիրուդ
  • Պաղչայ մի տընկեր եմ ես
  • Երթա´մ, չի կենա´մ ի հոս
  • Ե´ւ, ե´կ դու ի քո տանէն
  • Դեղնել եմ խընկիդ նըման
  • իտես, որ դուն պարծեցար
  • Ելայ, ես ի քեզ եկի
  • Քնաի~ ու քանի~ ասեմ
  • Բանիկ մի ղալատ արի
  • Զաշխարհս ես ի ժուռ եկի
  • Այ իմ մարգարտէ շարոց
  • Ով որ ճերմակ ծոց ունի
  • Հավասար ի ճօշքն են առել
  • Արե´կ, որ տամ քեզ խըրատ
  • Դեմ առաւօտուն լուսուն
  • Սըրտիկս է մալուլ եղեր
  • Տեսայ իմ հոգուս հոգին
  • Մահալովդ ի վար կուգ´ի
  • Խօշ եա´ր, դու հերի´ք արա
  • Դաւի´թ մարգարէ, իմ յո´յս
  • Գիշերս ես ի դուրս ելայ
  • Երէկ ցորեկով բարով
  • Իմ եա´ր, քեզ վատ չեմ ասեր
  • Վաղվենէն ի դուրս ելայ
  • Տեսայ իմ հոգուս հոգին
  • Աղուո´ր, քեզ բան մի կ’ասեմ
  • Զայդ պագդ որ ի քո բերնէն
  • Գիշերս ս ես ի քուն էի
  • Ժամիկ մ’աչերուդ ի զատ
  • Իմ եա´ր, դու յերկիկն ի քուն
  • Ձեր տունն ի բանէ եկի
  • Գիշե´ր, դուն յերկան կեցիր
  • Ահա´ նշանեցաւ երկինք
  • Այս ժողովական ն գիշերի բուն
  • Քո ծոցդ է ճերմակ տաճար
  • Հոգե´կ, թէ տայիր տէսթուր
  • Թուխ աչք ու թուխ ունք ունիս
  • Թուխ աչք ու թուխ ունք ունիս
  • Նաղաշ մ’ըզղէլէմն առեր
  • Առին զիմ եարին սուրաթըն
  • Քանի մարըն զիս բերեր
  • Քո գունովըն գինի´ պիտէրՍիրեմ զայդ սիրուն երեսըդ
  • Մահալօքս ի վար կուգ’ի
  • Մահալօքս ի վար կուգ’ի
  • Ճերմակ ծո´ց ու լա´յն ճուպա
  • Ասես թէ եաղութն ես դու
  • Ասես թէ կըտրած ես դու
  • Հա~յ իմ փոքրիկ շամամ
  • Բազայ մի որդան փոկով
  • Աչերըդ դու հանց ունիս
  • Աչերդ է ի ծով նըման
  • Հա~յ եար, հա~յ եար
  • Ամուր եմ քարիդ նըման
  • Վարի վարճինակդ եմ ես
  • Այս առաւօտուս լուսուն
  • Խօ´շ եարիկ, կարե՞ս գիտել
  • Իմ եա´ր, թէ ի վեր հայիմ
  • Աղուո´ր, զքեզ աստուած ստեղծել
  • Իմ բարձրագընա´ց լուսին
  • Իմ բարձրագընա´յ լուսին
  • Ես տըղայ ու դուն տըղայ
  • Ես շար շապիկ լինէի
  • Եղէգն ի շամբին միջին
  • Հա´յ մեր մահալի մորճուկ
  • Զիմ եարն ի գընալ տեսայ
  • Եկո´ քեզի նուռ մի տամ
  • Եկին ու խապար բերին
  • Խալտեցայ, խալատ մ’արի
  • Եկին ու խապար բերին
  • Լուսիկ բոլըրեր ւ’եկեր
  • Ես շէֆթալուի մորճ մ’էի
  • Գիտեմ` շատ հայրէն գիտես
  • Մարիկն անիծեց զորդին
  • Ով օտարին վատ ասէ
  • Զաշխարհս այլ ի յափ առի
  • Հոգիս ի մարմնոյս ելաւ
  • Մարդըս որ շատ անդէճ լինի
  • Յաւուրն ի հազար պահուն
  • Խելօքին հարցուկ եցան
  • Լուսի՛ն, պարծենաս, ասես. «լուս կուտամ ես աստընվորիս
  • Աղուո՛ր, զքեզ աստուած ստեղծել, մարդ օրհնած, որ զքեզ բերել է
  • Զիմ եարն ի գընալ տեսայ, կանչեցի՝ «Պագիկն ի քանի՞
  • Ի՞նչ անեմ, կամ ի՞նչ լինամ յո՛ւր տեսնում աղւոր, նայ սիրեմ
  • Քո ծոցդ է ճերմակ տաճար, քո ծծերդ է կանթեղ ի վառ
  • Մտիկ իմ յարին արեք, զինչ հագեր՝ ամենն է կանանչ
  • Հանց աղվոր պատկեր ունիս, որ կասեն, թե տերն է Մսրա
  • Այս աստընվորիս վերա երկու բան ողորմ ու լալի
  • Երեկ ցորեկով բարով տանեին մեկ յար մի ճորով
  • Ա՛յ իմ մարգարտե շարոց. Պագ մի տուր, որ ես մեռնիմ ոչ
  • Հայդ լեռնեդ ի վար գայի, կանչեցի, թե՝ «Հու՛ր կա կանանչ»
  • Տեսա զիմ հոգուս հոգին զարդարված, ու կ’երթար ի ժամ
Аватара пользователя
Армине (Автор темы)
Супермодератор
Супермодератор

Նահապետ Քուչակ

Сообщение Армине » 02 окт 2008, 14:24

***
Էրնեկ ես անո´ր կու տամ,
որ առեր իւր եարն է փախեր,
Ոնց որ ըզկամուրջն անցեր,
ջուրն ելեր, զկամուրջն է տարեր.
Ձընիկ - եղեմնիկ եկեր,
զոտվընուն հետքն է կորուսեր.
Առեր, ի պաղչան մըտեր,
ցորեկով զդընչիկն է պագեր:

***
Քանի դու ինձի էիր,
նայ կանաչ ու ցօղն ի վրայ.
Երբ դու որ յիսնէն ելար,
ձիւն երեկ` եղեմն ի վըրայ.
Թէ այլվ´ի ի յի´ս դառնաս
ու կենաս խելացդ ի վըրայ.
Երթամ, բարկ արե´ւ լինամ,
գամ, կանգնիմ կամարիդ վըրայ:
Լոյս ծագեմ ի քո վըրայ,
որ սաստի´կ ձիւնըն վերայ:
Аватара пользователя
Армине (Автор темы)
Супермодератор
Супермодератор

Նահապետ Քուչակ

Сообщение Армине » 02 окт 2008, 14:24

***
Ուր էիր, ուսկի՞ց եկար,
քան զամէն ծաղիկ դու պայծառ.
Եկիր ւ´ի հոգիս մըտար,
չես ի տար պահիկ մի դադար.
Սըրտիս մէջն ի ժուռ եկար,
ւ´ելնելու ճարա´կ չի գըտար.
Զարկիր ի գըլխուս վերայ,
ւ´աչերուս ի վար թափեցար:

***
Այս աստընվորիս վերայ
երկու բան ողորմ ու լալի.
Մէկ` որ սիրոյ տէ´ր լինի,
Մէկ` որ գա´յ ըրողն ու տանի:
Մեռածըն գէմ չէ´ լալի,
որ ունի զիւր խոցն ալանի.
Եկէ´ք, զողորմուկս տեսէք,
ոչ մեռած է, ոչ կենդանի
Аватара пользователя
Армине (Автор темы)
Супермодератор
Супермодератор

Նահապետ Քուչակ

Сообщение Армине » 02 окт 2008, 14:24

***
Աչերդ է ծովէն առած,
եւ ուներդ է ի թուխ ամպէն.
Այդ քո պատկերքդ սուրաթըդ
ի վարդին կարմիր տերեւէն.
Ուր որ դու կանգնած լինիս,
չէ պատեհ վառեն մոմեղէն.
Ծոցուդ լոյսըն դուրս ծագէ,
գէմ ելնէ մեռելն ի հողէն:

***
Սո´ւտ է, որ կ´ասեն, եղբա´րք,
թ´ընտանի կաքաւ չի լինի.
Մէկիկ մ´ես երէկ տեսայ, -
ւ´երնեկ է զիր տէրն որ ունի.
Իր օնքն էր ղալամով քաշած,
ւ´իր բերանըն շաքարով ի լի.
Զմեռելն այլ ի գիրկն առնու,
ի ծոցուն հանէ կենդանի:
Аватара пользователя
Армине (Автор темы)
Супермодератор
Супермодератор

Նահապետ Քուչակ

Сообщение Армине » 02 окт 2008, 14:25

***
Լուսի´ն, պարծենաս, ասես.
Լուս կու տամ ես աստընվորիս:
Ահա´ հողեղէն լուսին
ի գըրկիս´ւ երեսն երեսիս.
Թէ չես աւատալ այս գերուս,
յե´տ տանեմ ըզփէշ կապայիս,
Վախեմ` սիրոյ տէր լինիս,
լուս պակա´ս տաս աստընվորիս:

***
Ի՞նչ անեմ, կամ ի՞նչ լինամ,
յո´ւր տեսնում աղւոր, նայ սիրեմ,
Թէ զյաւիտենից պատճառն
եմ ուսել, ես երթամ, ասեմ,
Զաղէկըն այլ գիրկս առնեմ,
ւ´աստուծոյ երթամ, ցըցընեմ,
- Զաղէկըն դո´ւ ստեղծեցիր,
ինձ յէ՞ր մեղք դընես, թէ սիրեմ:
Аватара пользователя
Армине (Автор темы)
Супермодератор
Супермодератор

Նահապետ Քուչակ

Сообщение Армине » 02 окт 2008, 14:25

***
Լուսինն ի սարէն փըրթաւ,
ի´նքն ու իւր աստըղըն ի հիտրաց.
Զաղուորն ի գիրկըս առի,
պագ առի երկուքս ի հիտրաց.
Ըստեղծողն իր բերնովն ասաց.
Մի´ թողուր զատ եարդ ի ձեռաց.
Հընցկուն պէլըման աղուոր
չե´մ ստեղծեր երկուքն ի հիտրաց:

***
Հընցեղ եմ ի քո սիրուդ,
որ տըղեկըն ծիծ չէ կերել.
Մարիկըն վաղուց մեռել,
ու տըղեկն որբուկ մընացել:
Ջուր տուր իմ ծարաւ լերդիս,
քո սիրուդ ի տապն եմ ընկել.
Խօսէ´, որ առնում իխրար,
ես յետի նէֆէսս եմ եկել:
Аватара пользователя
Армине (Автор темы)
Супермодератор
Супермодератор

Նահապետ Քուչակ

Сообщение Армине » 02 окт 2008, 14:26

***
Ես ան հաւերուն էի,
որ գետինըն կուտ չուտէի.
Թըռչ´ի երկընօքն երթ´ի,
թէ սիրոյ ակնատ չընկնէի.
Ակնատն ի ծովուն միջին`
էր լարած ‘ւ ես չգիտէի.
Ամէն հաւ ոտօքն ընկնէր,
ես ոտօքս ու թեւս աւելի:

***
Ա´յ, գընա´, չի պիտիս դուն ինձ,
լուկ պեզա´ր իմ սիրտս ի քենէ.
Զերայ խոցեցիր դուն զիս,
լուկ վերցաւ սիրտըս ի քենէ.
Թէ գան ու զքեզ ջուր ասեն,
կամ ջըրին ճարակն ի քենէ´,-
Տարեկ մի ծառուած կենամ,
չի խըմե´մ կաթիկ մ´ի քենէ:
Аватара пользователя
Армине (Автор темы)
Супермодератор
Супермодератор

Նահապետ Քուչակ

Сообщение Армине » 02 окт 2008, 14:26

***
Երբ որ ես պըզտիկ էի,
կանչեին ինձ ոսկի տըղայ.
Մեծցա, սիրու տէր եղայ,
երեսիս գոյնըն կու գընայ.
- Մանկտի~ք, ձեր արեւն ասեմ,
որ սիրուն` քարըն չի դիմնայ.
Սիրուն` քար ւ’երկաթ պիտի,
պողպատէ դըռնակն ի վերայ:

***
Այդ քո ստեղծողիդ համար,
երբ քայլես, զուներդ մի´ շարժեր.
Այդ քո աչերուդ խընճերն`
շատ մարդու աիւն է խըմեր.
Խօշ եա´ր, արեւուդ համար,
որբուկ եմ, զիս մի´ լացըներ.
Տըղայ եմ, չեմ ի կենար,
զիս ի քո կրակըդ մի´ ձըգեր:
Аватара пользователя
Армине (Автор темы)
Супермодератор
Супермодератор

Նահապետ Քուչակ

Сообщение Армине » 02 окт 2008, 14:27

***
Ես աչք ու դու լոյս, հոգի,
առանց լո´յս` աչքըն խաւարի.
Ես ձուկ ու դու ջուր, հոգի,
առանց ջո´ւր` ձուկըն մեռանի.
Երբ զձուկն ի ջրէն հանեն
ւ’ի այլ ջուր ձըգեն, նայ ապրի,
Երբ զիս ի քենէ զատեն,
քան զմեռնելն այլ ճար չի լինի:

***
Հանցգուն եմ ի քո սիրուդ,
զինչ ամպերըն կ’առնեն շառափ.
Զայդ երկիրն ամէն գիտէ,
սիրօյ տէր եմ հետ քեզ խարապ.
Այս իմ նենգաւոր աչերս
չի կենար մէկ պահ մի պարապ.
Կուլայ, զօրն ըզքե´զ կ’ուզէ,
չի´առներ այլ մարդու տօլապ:
Аватара пользователя
Армине (Автор темы)
Супермодератор
Супермодератор

Նահապետ Քուչակ

Сообщение Армине » 02 окт 2008, 14:27

***
Կարմի´ր ճերմակ երես,
ա~մ քանի՞ դու զիս պիտ էրես.
Քանի որ մէջիս նըստիս,
ուներովդ հետ ինձ զըրուցես.
Կոճկեկդ այլ արձակ այնես,
ու ճերմա´կ ծոցըդ ցըցընես.
Կու վախեմ` թողուս, ելլես,
ու ծոցէդ մահրում մընամ ես:

***
Ի՞նչ անեմ, կամ ի՞նչ լինիմ,
տէր չունիմ, որ գայ զիս ձենէ.
Ո´չ ունիմ համբերութիւն,
որ լըռեմ սահաթ մի քենէ.
Հանցեղ եմ ի քո սիրուդ,
զինչ ամառ ծաղիկն ի ջըրէ.
Խեղճըն ի յերկինք ի վեր
պաղատէր թք կաթ մի կաթէր:
Аватара пользователя
Армине (Автор темы)
Супермодератор
СупермодераторВернуться в Բանաստեղծություններ